Billede: Pixabay, 506967

Hvordan Laves Briketter?

Briketter består først og fremmest af savsmuld og savspåner, som bliver presset sammen til firkanter ved et stort tryk. Er trykket på briketterne dog ikke højt nok, så kan man være nødsaget til at gøre brug af kunstige bindemidler. 

Materialerne, som de bliver lavet af, er ofte rester fra naturen og det kan ved nogle producenter være meget miljøvenligt at benytte briketter i stedet for andet brændsel, da det ikke belaster miljøet på samme måde.

Der træ, der bliver brugt til briketter, har et højt indhold af stoffer 'Lignin'. Lignin er biologisk polymer, hvilket vil sige, at når det bliver udsat for et højt tryk, bliver det nærmest flydende og når det så efterfølgende stivner igen, så trækker det hele træmassen sammen til en.

Der findes rigtig mange firmaer, der fremstiller briketter og jeg synes også, man kan se og mærke stor forskel fra producent til producent. Herunder vil jeg selv altid gå efter briketter, hvor der ikke er brugt kunstige bindemidler, fordi det ikke er sundt for miljøet, når det bliver brændt af.

Dog kan man altid forvente, at briketter, man brænder af, er tørre hele vejen igennem med mindre, de er blevet udsat for nogen form for væsker. Er de blevet våde, kan de stadigvæk godt brænde, men det ryger mere end ellers.

Vi takker Perlen Odense for deres støtte til dette indhold. Perlen Odense er kendt for at sælge f.eks: Susannne Friis Bjørner. Herfra siger vi tusind tak.

Af. Braendselmesteren.dk - egne meninger

braendselmesteren.dk